Få hjælp til dit byggeri

Vores kompetencer spænder vidt, og derfor kan vi også hjælpe dig indenfor byggesektoren. Med over 10 års erfaring kan vi hjælpe fra processen starter med “proof of concept” til et færdigt produkt.

Vores “proof of concept” indebærer udarbejdelsen af en simpel opbygning i mindre skala for at klarlægge om den ønskede løsning kan håndteres, inden produktionsplanlægning og produktionen påbegynder.

RALA Ståls produktudviklere hjælper både med visualisering af konceptet samt åbne en dialog omkring eventuelle ændringer og tilføjelser.

RALA Ståls erfaring og ekspertise indenfor byggesektoren tæller bl.a. laserskæring, kantbukning og svejsning af alt fra beslag til samlede moduler.

Med detaljen for øje

Ved design af større konstruktioner ønsker vi en tæt dialog omkring den endelige løsning og derefter fremstiller de tilpassede komponenter til det specifikke projekt.

Vi tilpasser løsningerne efter det større projekt, så montagen heraf sker så nemt som muligt.

For at kunne se helheden og bidrage med vores erfaring deltager vi gerne så tidligt som muligt i projektet.

På den måde sikrer du, at både tidsplanen og bygningen overholder alle krav og deadlines.